Rutineløp

Skrevet av KHS

RUTINELØP 2021
Start 1. løp kl. 18.00

Juli: : Torsdag 1 og torsdag 15 

Mandag 26

Påmelding til tlf. 97684551 - helst på s.m.s.

Senest kl. 12.00 samme dag

Med forbehold ingen negative covid 19 endringer vedr. reglement