Styrets hjørne

Momarken selskapene
A/S Momarken Travbane og Momarken Toto AS

Styrets sammensetning:

Leder: Ingar Skiaker

Nestleder: Erik Unaas

Øvrige: Fredrik Solberg, Sven Olav Weberg og Ole-Bjørn Hoppestad

Varamedlemmer:

1. Øyvind Gryteland
2. Frode Mjølnerød
3. Stein Erik Lauvås

 

I boksen til høyre på denne siden kan du laste ned notat fra styremøter i Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane.