Cato Antonsen

Cato Antonsen

Lisens nr.: 135
Antall seire: 3 467
Antall starter: 33 614
Totalt inntjent: kr 125 040 966
Tlf.nr.: 91396707(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stall-antonsen.no/