Rutineløp

Skrevet av KHS

RUTINELØP 2021
Start 1. løp kl. 18.00

Juli: : Torsdag 1 og torsdag 15 

August: Mandag 16 og mandag 30

September: Mandag 13

Oktober: Torsdag 7 og Mandag 18

November: Torsdag 4 og torsdag 18

Desember: Torsdag 2

Påmelding til tlf. 97684551 - helst på s.m.s.

Senest kl. 12.00 samme dag

Med forbehold ingen negative covid 19 endringer vedr. reglement