Rutineløp

Skrevet av KHS

RUTINELØP 2018
Start 1. løp kl. 18.00

Januar: 11 - 18

Februar: 1 - 15

Mars: 1-22

April: 5 - 12

Mai: 3 - 24

Juni: 7 - 21

August: 9

Septemb. 6 - 20

Oktober: 4 - 11

Novemb. 1 - 15

Desember 6