Rutineløp

Skrevet av KHS

RUTINELØP 2022
Start 1. løp kl. 18.00

Januar: Torsdag 20

Februar: Torsdag 10

Mars: Torsdag 10 og torsdag 24

April: Torsdag 24

Mai: Torsdag 5 og torsdag 19

Juni: Torsdag 2 og torsdag 23

Påmelding til tlf. 97684551 - helst på s.m.s.

Senest kl. 12.00 samme dag

Med forbehold ingen negative covid 19 endringer vedr. reglement