Styrets hjørne

Momarken selskapene
A/S Momarken Travbane og Momarken Toto AS

Styrets sammensetning:

Leder: Bjørn Ingar Strøm

Nestleder: Nils Olav Holm

Øvrige: Ole Ødegaard, Erik Unaas, Steinar Holm, May-Lisbeth Olsen og Ole Jonny Hansen

Varamedlemmer:
1. Ole Petter Kjenner
2. Thomas Antonsen
3. Odd Arne Sagholen
4. Stein Erik Lauvås

I boksen til høyre på denne siden kan du laste ned notat fra styremøter i Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane.