Styrets hjørne

Momarken selskapene
A/S Momarken Travbane og Momarken Toto AS

Styrets sammensetning:

Leder: Bjørn Ingar Strøm

Nestleder: Nils Olav Holm

Øvrige: Erik Unaas, Per Dag Hole og Ingar Skiaker

Varamedlemmer:
1. Sven-Olav Weberg
2. Diana Olsson
3. Øyvind Gryteland
4. Stein Erik Lauvås

I boksen til høyre på denne siden kan du laste ned notat fra styremøter i Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane.