Styrets hjørne

Momarken selskapene
A/S Momarken Travbane og Momarken Toto AS

Styrets sammensetning:

Leder: Bjørn Ingar Strøm

Nestleder: Nils Olav Holm

Øvrige: Ole Ødegaard, Erik Unaas og Per Dag Hole.

Varamedlemmer:
1. May Lisbeth Olsen
2. Ole Petter Kjenner
3. Sven Olav Weberg
4. Stein Erik Lauvås

I boksen til høyre på denne siden kan du laste ned notat fra styremøter i Momarken Toto AS og AS Momarken Travbane.