Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 303
Antall starter: 4 093
Totalt inntjent: kr 12 915 914
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre