Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 305
Antall starter: 4 111
Totalt inntjent: kr 13 023 206
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre