Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 294
Antall starter: 4 028
Totalt inntjent: kr 12 469 363
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre