Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 299
Antall starter: 4 080
Totalt inntjent: kr 12 792 433
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre