Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg

Lisens nr.: 25230
Antall seire: 293
Antall starter: 4 019
Totalt inntjent: kr 12 425 363
Tlf.nr.: 91158310(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre