Stian Eilefsen

Stian Eilefsen

Lisens nr.: 7690
Antall seire: 122
Antall starter: 1 136
Totalt inntjent: kr 4 830 944
Tlf.nr.: 93042453(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre