Stian Eilefsen

Stian Eilefsen

Lisens nr.: 7690
Antall seire: 123
Antall starter: 1 137
Totalt inntjent: kr 4 867 390
Tlf.nr.: 93042453(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre