Stian Eilefsen

Stian Eilefsen

Lisens nr.: 7690
Antall seire: 115
Antall starter: 1 085
Totalt inntjent: kr 4 468 795
Tlf.nr.: 93042453(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre