Stian Eilefsen

Stian Eilefsen

Lisens nr.: 7690
Antall seire: 121
Antall starter: 1 123
Totalt inntjent: kr 4 775 001
Tlf.nr.: 93042453(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre