Stian Eilefsen

Stian Eilefsen

Lisens nr.: 7690
Antall seire: 117
Antall starter: 1 107
Totalt inntjent: kr 4 611 707
Tlf.nr.: 93042453(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre