Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 21092021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 59422000 40442750 18979250 1435 841 594 10437 6311 4126
Kaldblod Import 1154500 39500 1115000 7 3 4 47 25 22
Kaldblod utlreg 1354000 493500 860500 34 22 12 78 59 19
Kaldblod Totalt 61930500 40975750 20954750 1476 866 610 10562 6395 4167
Varmblod Helnorsk 64534500 39351750 25182750 1314 764 550 8947 5265 3682
Varmblod Import 12817750 8987250 3830500 305 207 98 2233 1487 746
Varmblod utlreg 4328500 3786000 542500 110 79 36 351 236 115
Varmblod Totalt 81680750 52125000 29555750 1729 1050 684 11531 6988 4543
Hester Totalt 143611250 93100750 50510500 3205 1916 1294 22093 13383 8710
Antall løp i året
kaldblod: 1107 herav auto: 441
varmblod: 1267 herav auto: 990

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5652500 3836000 1816500 150 86 64 620 363 257
Kaldblod utlreg 973000 131000 842000 14 7 7 23 13 10
Kaldblod Totalt 6625500 3967000 2658500 164 93 71 643 376 267
Varmblod Helnorsk 11145500 5529500 5616000 200 101 99 855 432 423
Varmblod Import 352000 293500 58500 9 6 3 34 26 8
Varmblod utlreg 131500 76000 55500 6 3 3 19 6 13
Varmblod Totalt 11629000 5899000 5730000 215 110 105 908 464 444
Hester Totalt 18254500 9866000 8388500 379 203 176 1551 840 711

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 10561250 7327000 3234250 215 127 88 1420 869 551
Kaldblod Import 1100000 0 1100000 3 0 3 20 0 20
Kaldblod utlreg 105500 90500 15000 6 5 1 16 12 4
Kaldblod Totalt 11766750 7417500 4349250 224 132 92 1456 881 575
Varmblod Helnorsk 18361250 9986500 8374750 288 161 127 1849 993 856
Varmblod Import 1145000 739500 405500 26 14 12 151 75 76
Varmblod utlreg 1224500 1101000 123500 31 20 11 92 69 23
Varmblod Totalt 20730750 11827000 8903750 345 195 150 2092 1137 955
Hester Totalt 32497500 19244500 13253000 569 327 242 3548 2018 1530

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8746500 4889000 3857500 243 117 126 1735 859 876
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod utlreg 237500 237500 0 4 4 0 23 23 0
Kaldblod Totalt 8990000 5132500 3857500 248 122 126 1762 886 876
Varmblod Helnorsk 11540750 6977000 4563750 237 126 111 1879 1034 845
Varmblod Import 2799500 1604250 1195250 54 29 25 464 217 247
Varmblod utlreg 802500 552500 250000 26 19 7 79 45 34
Varmblod Totalt 15142750 9133750 6009000 317 174 143 2422 1296 1126
Hester Totalt 24132750 14266250 9866500 565 296 269 4184 2182 2002

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8947250 6105500 2841750 199 107 92 1667 932 735
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 8952250 6110500 2841750 200 108 92 1669 934 735
Varmblod Helnorsk 6653250 3821250 2832000 172 97 75 1293 665 628
Varmblod Import 1971500 1465000 506500 46 32 14 335 254 81
Varmblod utlreg 407000 390000 17000 14 9 5 55 42 13
Varmblod Totalt 9031750 5676250 3355500 232 138 94 1683 961 722
Hester Totalt 17984000 11786750 6197250 432 246 186 3352 1895 1457

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6090750 4287750 1803000 155 89 66 1228 695 533
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 4 3 1 6 4 2
Kaldblod Totalt 6110750 4307750 1803000 160 93 67 1243 708 535
Varmblod Helnorsk 6148750 3990750 2158000 167 105 62 1355 858 497
Varmblod Import 3084000 2073500 1010500 59 38 21 495 301 194
Varmblod utlreg 709000 687000 22000 14 14 5 55 41 14
Varmblod Totalt 9941750 6751250 3190500 240 157 88 1905 1200 705
Hester Totalt 16052500 11059000 4993500 400 250 155 3148 1908 1240

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6345000 4719250 1625750 140 90 50 1166 823 343
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 6374500 4745250 1629250 144 92 52 1173 828 345
Varmblod Helnorsk 4978000 3737500 1240500 111 70 41 790 536 254
Varmblod Import 1680500 1364500 316000 48 34 14 329 258 71
Varmblod utlreg 197500 151500 46000 7 5 2 14 5 9
Varmblod Totalt 6856000 5253500 1602500 166 109 57 1133 799 334
Hester Totalt 13230500 9998750 3231750 310 201 109 2306 1627 679

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5220000 3368000 1852000 113 63 50 991 562 429
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 5237000 3385000 1852000 114 64 50 1003 574 429
Varmblod Helnorsk 2344750 2027000 317750 61 42 19 406 289 117
Varmblod Import 1273250 946500 326750 34 28 6 250 200 50
Varmblod utlreg 165000 136500 28500 7 4 3 14 5 9
Varmblod Totalt 3783000 3110000 673000 102 74 28 670 494 176
Hester Totalt 9020000 6495000 2525000 216 138 78 1673 1068 605

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2716500 2044500 672000 81 57 24 638 450 188
Kaldblod Totalt 2716500 2044500 672000 81 57 24 638 450 188
Varmblod Helnorsk 1386500 1337000 49500 33 25 8 225 190 35
Varmblod Import 234000 222500 11500 16 13 3 108 89 19
Varmblod utlreg 618000 618000 0 2 2 0 5 5 0
Varmblod Totalt 2238500 2177500 61000 51 40 11 338 284 54
Hester Totalt 4955000 4222000 733000 132 97 35 976 734 242

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2325500 1960000 365500 59 42 17 425 322 103
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2325500 1960000 365500 60 42 18 426 322 104
Varmblod Helnorsk 1630000 1617500 12500 29 24 5 202 185 17
Varmblod Import 57000 57000 0 6 6 0 23 23 0
Varmblod utlreg 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 1760500 1748000 12500 38 33 5 243 226 17
Hester Totalt 4086000 3708000 378000 98 75 23 669 548 121

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1533250 1242250 291000 47 36 11 345 271 74
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 1548250 1242250 306000 48 36 12 347 271 76
Varmblod Helnorsk 157250 150250 7000 8 7 1 39 37 2
Varmblod Import 58000 58000 0 3 3 0 16 16 0
Varmblod Totalt 215250 208250 7000 11 10 1 55 53 2
Hester Totalt 1763500 1450500 313000 59 46 13 402 324 78

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Kaldblod Totalt 362500 217500 145000 18 14 4 113 93 20
Varmblod Helnorsk 185500 174500 11000 7 5 2 49 41 8
Varmblod Import 73500 73500 0 3 3 0 18 18 0
Varmblod Totalt 259000 248000 11000 10 8 2 67 59 8
Hester Totalt 621500 465500 156000 28 22 6 180 152 28

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 915000 440000 475000 11 9 2 80 63 17
Kaldblod Totalt 915000 440000 475000 11 9 2 80 63 17
Varmblod Helnorsk 3000 3000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Import 89500 89500 0 1 1 0 10 10 0
Varmblod Totalt 92500 92500 0 2 2 0 15 15 0
Hester Totalt 1007500 532500 475000 13 11 2 95 78 17

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 21092021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 9 9 0