Til info!

Skrevet av EJM,  17.04.2024

Det gås i disse dager i gang med grusing av rettbaner , løyper og veien inn til Bråtan.

Vi gruser den øverste delen av løypa først mens skogsmaskinene er der samt veien inn til Bråtan. Anton Langebrekke og Gøran Antonsen har bestemt seg for at de  vill hogge sine skoger rundt det nederste treningsanlegget også. Det er forespeilet at de kommer til å flytte maskiner ditt i slutten av uka og neste uke så da gruser vi opp den delen ,  samt retter den nederste rettbanen. Vi blir oppdatert av nevnte karer.

Etter kjøredagen Mandag 22/4 så stenger vi løpsbanen  fra den 23. til den 25. for å høvle avrette og justere doseringer. Om planen holder så skal den være klar til Fredag 26/4 men med et lite forbehold.