Odd Arne Sagholen

Odd Arne Sagholen

Lisens nr.: 2252
Antall seire: 739
Antall starter: 11 636
Totalt inntjent: kr 37 887 877
Tlf.nr.: 90137395(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallsagholen.com/