Odd Arne Sagholen

Odd Arne Sagholen

Lisens nr.: 2252
Antall seire: 719
Antall starter: 11 421
Totalt inntjent: kr 36 952 842
Tlf.nr.: 90137395(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallsagholen.com/