Odd Arne Sagholen

Odd Arne Sagholen

Lisens nr.: 2252
Antall seire: 747
Antall starter: 11 728
Totalt inntjent: kr 38 329 775
Tlf.nr.: 90137395(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallsagholen.com/