Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld

Lisens nr.: 2202
Antall seire: 1 928
Antall starter: 20 030
Totalt inntjent: kr 105 156 749
Tlf.nr.: 91334344(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.teammidtfjeld.no/