Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld

Lisens nr.: 2202
Antall seire: 1 875
Antall starter: 19 707
Totalt inntjent: kr 101 864 635
Tlf.nr.: 91334344(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.teammidtfjeld.no/