Gøran Antonsen

Gøran Antonsen

Lisens nr.: 7688
Antall seire: 118
Antall starter: 1 551
Totalt inntjent: kr 12 150 893
Tlf.nr.: 97015118(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre