Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 18012019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3773000 2396500 1376500 543 319 224 726 433 293
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 33000 33000 0 7 5 2 7 5 2
Kaldblod Totalt 3811000 2429500 1381500 551 324 227 734 438 296
Varmblod Helnorsk 2942500 1764000 1178500 437 249 188 585 339 246
Varmblod Import 1034000 625250 408750 166 98 68 224 135 89
Varmblod utlreg 182000 112500 69500 42 21 21 48 23 25
Varmblod Totalt 4158500 2501750 1656750 645 368 277 857 497 360
Hester Totalt 7969500 4931250 3038250 1196 692 504 1591 935 656
Antall løp i året
kaldblod: 80 herav auto: 32
varmblod: 91 herav auto: 76

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 382500 238000 144500 51 26 25 61 31 30
Kaldblod Totalt 382500 238000 144500 51 26 25 61 31 30
Varmblod Helnorsk 371500 204000 167500 54 28 26 64 35 29
Varmblod Import 23000 5000 18000 4 1 3 4 1 3
Varmblod utlreg 40500 16000 24500 8 3 5 8 3 5
Varmblod Totalt 435000 225000 210000 66 32 34 76 39 37
Hester Totalt 817500 463000 354500 117 58 59 137 70 67

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 730000 441500 288500 86 53 33 117 76 41
Kaldblod utlreg 12000 12000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 742000 453500 288500 87 54 33 118 77 41
Varmblod Helnorsk 900000 511500 388500 123 67 56 164 90 74
Varmblod Import 199500 138500 61000 22 13 9 30 18 12
Varmblod utlreg 37000 24000 13000 9 4 5 9 4 5
Varmblod Totalt 1136500 674000 462500 154 84 70 203 112 91
Hester Totalt 1878500 1127500 751000 241 138 103 321 189 132

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 905500 680000 225500 111 68 43 152 95 57
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 905500 680000 225500 112 68 44 153 95 58
Varmblod Helnorsk 825000 455500 369500 92 45 47 127 62 65
Varmblod Import 222250 101250 121000 28 18 10 36 22 14
Varmblod utlreg 38000 15000 23000 4 1 3 5 2 3
Varmblod Totalt 1085250 571750 513500 124 64 60 168 86 82
Hester Totalt 1990750 1251750 739000 236 132 104 321 181 140

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 658500 445000 213500 86 42 44 110 55 55
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 658500 445000 213500 87 42 45 111 55 56
Varmblod Helnorsk 361500 236000 125500 70 44 26 96 59 37
Varmblod Import 190250 74500 115750 43 19 24 60 26 34
Varmblod utlreg 39000 30000 9000 7 4 3 10 4 6
Varmblod Totalt 590750 340500 250250 120 67 53 166 89 77
Hester Totalt 1249250 785500 463750 207 109 98 277 144 133

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 401000 197500 203500 68 38 30 95 53 42
Kaldblod utlreg 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 416000 212500 203500 70 40 30 97 55 42
Varmblod Helnorsk 299000 219500 79500 55 38 17 71 49 22
Varmblod Import 149000 130000 19000 30 19 11 42 30 12
Varmblod utlreg 3500 3500 0 8 4 4 9 4 5
Varmblod Totalt 451500 353000 98500 93 61 32 122 83 39
Hester Totalt 867500 565500 302000 163 101 62 219 138 81

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 266000 154000 112000 54 34 20 71 46 25
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 269000 157000 112000 55 35 20 72 47 25
Varmblod Helnorsk 141000 103000 38000 25 14 11 40 26 14
Varmblod Import 175000 103000 72000 22 15 7 30 21 9
Varmblod Totalt 316000 206000 110000 47 29 18 70 47 23
Hester Totalt 585000 363000 222000 102 64 38 142 94 48

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 161500 102500 59000 42 30 12 58 40 18
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 166500 102500 64000 43 30 13 59 40 19
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 9 7 2 13 11 2
Varmblod Import 34500 32500 2000 11 7 4 15 10 5
Varmblod utlreg 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 64000 62000 2000 23 16 7 32 24 8
Hester Totalt 230500 164500 66000 66 46 20 91 64 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 131000 72000 59000 27 17 10 38 22 16
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 134000 75000 59000 28 18 10 39 23 16
Varmblod Helnorsk 19000 13000 6000 7 5 2 8 6 2
Varmblod Import 8000 8000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 35000 29000 6000 12 10 2 13 11 2
Hester Totalt 169000 104000 65000 40 28 12 52 34 18

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 92000 25000 67000 11 6 5 14 8 6
Kaldblod Totalt 92000 25000 67000 11 6 5 14 8 6
Varmblod Helnorsk 4000 0 4000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 32500 32500 0 3 3 0 4 4 0
Varmblod utlreg 8000 8000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 44500 40500 4000 6 5 1 7 6 1
Hester Totalt 136500 65500 71000 17 11 6 21 14 7

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1
Hester Totalt 11000 7000 4000 3 2 1 4 3 1

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2
Kaldblod Totalt 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2
Hester Totalt 28000 28000 0 3 2 1 5 3 2

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18012019 Kl. 23:30:25

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 6000 6000 0 1 1 0 1 1 0