Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 06122021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 80022500 53554000 26468500 1533 894 639 13573 8184 5389
Kaldblod Import 1417500 137500 1280000 9 5 4 69 41 28
Kaldblod utlreg 2090000 1016500 1073500 46 24 22 138 84 54
Kaldblod Totalt 83530000 54708000 28822000 1588 923 665 13780 8309 5471
Varmblod Helnorsk 82111000 49175750 32935250 1417 821 596 11758 6918 4840
Varmblod Import 16855000 12003500 4851500 326 221 105 2865 1931 934
Varmblod utlreg 6788500 5844000 944500 180 130 59 517 334 183
Varmblod Totalt 105754500 67023250 38731250 1923 1172 760 15140 9183 5957
Hester Totalt 189284500 121731250 67553250 3511 2095 1425 28920 17492 11428
Antall løp i året
kaldblod: 1450 herav auto: 570
varmblod: 1659 herav auto: 1283

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9759750 6045250 3714500 190 108 82 1019 569 450
Kaldblod Import 24500 24500 0 2 2 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 1131000 201000 930000 14 6 8 27 14 13
Kaldblod Totalt 10915250 6270750 4644500 206 116 90 1053 590 463
Varmblod Helnorsk 15509500 7321500 8188000 252 125 127 1369 677 692
Varmblod Import 1098000 816000 282000 16 12 4 79 60 19
Varmblod utlreg 377000 156500 220500 14 6 8 44 13 31
Varmblod Totalt 16984500 8294000 8690500 282 143 139 1492 750 742
Hester Totalt 27899750 14564750 13335000 488 259 229 2545 1340 1205

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 13692000 9357750 4334250 227 135 92 1889 1137 752
Kaldblod Import 1265000 0 1265000 3 0 3 26 0 26
Kaldblod utlreg 311500 223000 88500 9 7 2 47 28 19
Kaldblod Totalt 15268500 9580750 5687750 239 142 97 1962 1165 797
Varmblod Helnorsk 23735250 13040750 10694500 304 171 133 2528 1366 1162
Varmblod Import 1676500 1003500 673000 36 19 17 228 114 114
Varmblod utlreg 2042500 1769000 273500 54 32 22 149 93 56
Varmblod Totalt 27454250 15813250 11641000 394 222 172 2905 1573 1332
Hester Totalt 42722750 25394000 17328750 633 364 269 4867 2738 2129

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 12164000 6865000 5299000 262 130 132 2243 1123 1120
Kaldblod Import 79500 79500 0 1 1 0 13 13 0
Kaldblod utlreg 402000 355000 47000 10 4 6 42 28 14
Kaldblod Totalt 12645500 7299500 5346000 273 135 138 2298 1164 1134
Varmblod Helnorsk 14667250 8737000 5930250 245 133 112 2397 1325 1072
Varmblod Import 3391000 1999250 1391750 57 31 26 591 282 309
Varmblod utlreg 1179500 876500 303000 38 30 8 109 67 42
Varmblod Totalt 19237750 11612750 7625000 340 194 146 3097 1674 1423
Hester Totalt 31883250 18912250 12971000 613 329 284 5395 2838 2557

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11857750 7983250 3874500 208 109 99 2146 1203 943
Kaldblod utlreg 5000 5000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 11862750 7988250 3874500 209 110 99 2148 1205 943
Varmblod Helnorsk 8196000 4771750 3424250 180 101 79 1667 893 774
Varmblod Import 2616250 1943250 673000 46 32 14 433 332 101
Varmblod utlreg 719500 702500 17000 19 13 6 69 55 14
Varmblod Totalt 11531750 7417500 4114250 245 146 99 2169 1280 889
Hester Totalt 23394500 15405750 7988750 454 256 198 4317 2485 1832

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7943750 5648750 2295000 160 92 68 1544 876 668
Kaldblod Import 16500 16500 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 211000 206500 4500 7 4 3 11 7 4
Kaldblod Totalt 8171250 5871750 2299500 168 97 71 1564 892 672
Varmblod Helnorsk 7582250 4975750 2606500 171 107 64 1694 1089 605
Varmblod Import 3793500 2665500 1128000 60 39 21 610 378 232
Varmblod utlreg 750000 710000 40000 20 22 7 64 48 16
Varmblod Totalt 12125750 8351250 3774500 251 168 92 2368 1515 853
Hester Totalt 20297000 14223000 6074000 419 265 163 3932 2407 1525

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8009000 5990750 2018250 141 90 51 1448 1032 416
Kaldblod utlreg 29500 26000 3500 4 2 2 8 5 3
Kaldblod Totalt 8038500 6016750 2021750 145 92 53 1456 1037 419
Varmblod Helnorsk 5883000 4333500 1549500 116 74 42 969 650 319
Varmblod Import 2037000 1711500 325500 47 33 14 393 313 80
Varmblod utlreg 308000 259000 49000 15 11 4 25 14 11
Varmblod Totalt 8228000 6304000 1924000 178 118 60 1387 977 410
Hester Totalt 16266500 12320750 3945750 323 210 113 2843 2014 829

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6791750 4364250 2427500 116 65 51 1256 721 535
Kaldblod Import 17000 17000 0 1 1 0 12 12 0
Kaldblod Totalt 6808750 4381250 2427500 117 66 51 1268 733 535
Varmblod Helnorsk 2652000 2225750 426250 65 45 20 483 346 137
Varmblod Import 1581750 1227500 354250 34 28 6 306 249 57
Varmblod utlreg 182000 143500 38500 9 6 3 19 7 12
Varmblod Totalt 4415750 3596750 819000 108 79 29 808 602 206
Hester Totalt 11224500 7978000 3246500 225 145 80 2076 1335 741

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3357000 2442000 915000 84 58 26 825 575 250
Kaldblod Totalt 3357000 2442000 915000 84 58 26 825 575 250
Varmblod Helnorsk 1626250 1545750 80500 36 27 9 286 239 47
Varmblod Import 279500 255500 24000 16 13 3 133 111 22
Varmblod utlreg 1130500 1127500 3000 4 3 1 12 11 1
Varmblod Totalt 3036250 2928750 107500 56 43 13 431 361 70
Hester Totalt 6393250 5370750 1022500 140 101 39 1256 936 320

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2839250 2430750 408500 61 43 18 520 400 120
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2839250 2430750 408500 62 43 19 521 400 121
Varmblod Helnorsk 1871000 1858500 12500 30 24 6 246 227 19
Varmblod Import 77000 77000 0 6 6 0 30 30 0
Varmblod utlreg 92500 92500 0 6 6 0 25 25 0
Varmblod Totalt 2040500 2028000 12500 42 36 6 301 282 19
Hester Totalt 4879750 4458750 421000 104 79 25 822 682 140

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2013500 1691500 322000 50 37 13 441 349 92
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 2028500 1691500 337000 51 37 14 443 349 94
Varmblod Helnorsk 180750 171750 9000 10 8 2 51 48 3
Varmblod Import 71000 71000 0 4 4 0 25 25 0
Varmblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 258750 249750 9000 15 13 2 77 74 3
Hester Totalt 2287250 1941250 346000 66 50 16 520 423 97

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 416250 271250 145000 18 14 4 131 111 20
Kaldblod Totalt 416250 271250 145000 18 14 4 131 111 20
Varmblod Helnorsk 202750 188750 14000 7 5 2 61 51 10
Varmblod Import 112000 112000 0 3 3 0 23 23 0
Varmblod Totalt 314750 300750 14000 10 8 2 84 74 10
Hester Totalt 731000 572000 159000 28 22 6 215 185 30

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1172500 457500 715000 12 9 3 101 78 23
Kaldblod Totalt 1172500 457500 715000 12 9 3 101 78 23
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 7 7 0
Varmblod Import 121500 121500 0 1 1 0 14 14 0
Varmblod Totalt 126500 126500 0 2 2 0 21 21 0
Hester Totalt 1299000 584000 715000 14 11 3 122 99 23

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 06122021 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0
Hester Totalt 6000 6000 0 4 4 0 10 10 0