Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 22032019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 16822500 10977500 5845000 986 589 397 3302 1966 1336
Kaldblod Import 25000 20000 5000 3 2 1 6 5 1
Kaldblod utlreg 128000 104500 23500 32 19 13 46 27 19
Kaldblod Totalt 16975500 11102000 5873500 1021 610 411 3354 1998 1356
Varmblod Helnorsk 13310300 8112500 5197800 836 485 351 2564 1500 1064
Varmblod Import 4650300 2938750 1711550 292 184 108 973 608 365
Varmblod utlreg 1659500 1268000 391500 156 100 56 291 181 110
Varmblod Totalt 19620100 12319250 7300850 1284 769 515 3828 2289 1539
Hester Totalt 36595600 23421250 13174350 2305 1379 926 7182 4287 2895
Antall løp i året
kaldblod: 343 herav auto: 132
varmblod: 411 herav auto: 335

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 2000 0 2000 1 0 1 1 0 1
Varmblod Helnorsk 125000 87000 38000 13 7 6 18 11 7
Varmblod utlreg 17000 17000 0 2 1 1 3 2 1
Varmblod Totalt 142000 104000 38000 15 8 7 21 13 8
Hester Totalt 144000 104000 40000 16 8 8 22 13 9

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1665500 1063500 602000 112 57 55 307 170 137
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1665500 1063500 602000 113 58 55 308 171 137
Varmblod Helnorsk 2107100 1179100 928000 128 73 55 314 174 140
Varmblod Import 224500 148500 76000 13 7 6 31 17 14
Varmblod utlreg 221000 139000 82000 24 14 10 42 22 20
Varmblod Totalt 2552600 1466600 1086000 165 94 71 387 213 174
Hester Totalt 4218100 2530100 1688000 278 152 126 695 384 311

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2985100 1787100 1198000 155 91 64 539 311 228
Kaldblod Import 14000 14000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 18000 12000 6000 5 2 3 5 2 3
Kaldblod Totalt 3017100 1813100 1204000 161 94 67 547 316 231
Varmblod Helnorsk 3872500 2122000 1750500 217 113 104 700 351 349
Varmblod Import 835500 495000 340500 41 24 17 134 82 52
Varmblod utlreg 412500 312000 100500 29 19 10 51 33 18
Varmblod Totalt 5120500 2929000 2191500 287 156 131 885 466 419
Hester Totalt 8137600 4742100 3395500 448 250 198 1432 782 650

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3685700 2604700 1081000 175 103 72 607 356 251
Kaldblod utlreg 45000 39000 6000 9 6 3 18 11 7
Kaldblod Totalt 3730700 2643700 1087000 184 109 75 625 367 258
Varmblod Helnorsk 3255950 1933450 1322500 173 93 80 550 314 236
Varmblod Import 1052750 569750 483000 59 36 23 191 114 77
Varmblod utlreg 269000 203500 65500 25 13 12 45 22 23
Varmblod Totalt 4577700 2706700 1871000 257 142 115 786 450 336
Hester Totalt 8308400 5350400 2958000 441 251 190 1411 817 594

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2640800 1727200 913600 154 86 68 523 279 244
Kaldblod utlreg 6500 3000 3500 6 2 4 8 2 6
Kaldblod Totalt 2647300 1730200 917100 160 88 72 531 281 250
Varmblod Helnorsk 1773950 1210750 563200 120 75 45 429 274 155
Varmblod Import 840750 474000 366750 69 39 30 220 116 104
Varmblod utlreg 337000 239500 97500 32 20 12 68 42 26
Varmblod Totalt 2951700 1924250 1027450 221 134 87 717 432 285
Hester Totalt 5599000 3654450 1944550 381 222 159 1248 713 535

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2065600 1170500 895100 127 74 53 447 263 184
Kaldblod utlreg 20000 15000 5000 4 3 1 4 3 1
Kaldblod Totalt 2085600 1185500 900100 131 77 54 451 266 185
Varmblod Helnorsk 1185300 770200 415100 92 59 33 283 185 98
Varmblod Import 733200 525500 207700 47 31 16 180 118 62
Varmblod utlreg 124000 114000 10000 23 16 7 43 31 12
Varmblod Totalt 2042500 1409700 632800 162 106 56 506 334 172
Hester Totalt 4128100 2595200 1532900 293 183 110 957 600 357

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1848900 1339300 509600 98 63 35 358 227 131
Kaldblod utlreg 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 1854900 1345300 509600 100 65 35 362 231 131
Varmblod Helnorsk 591500 460500 131000 47 31 16 151 103 48
Varmblod Import 660500 470500 190000 32 23 9 121 88 33
Varmblod utlreg 151000 129000 22000 9 7 2 17 12 5
Varmblod Totalt 1403000 1060000 343000 88 61 27 289 203 86
Hester Totalt 3257900 2405300 852600 188 126 62 651 434 217

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 755700 577200 178500 72 48 24 243 166 77
Kaldblod Import 5000 0 5000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod utlreg 23000 23000 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 783700 600200 183500 76 50 26 247 168 79
Varmblod Helnorsk 143000 119500 23500 27 22 5 65 51 14
Varmblod Import 112000 86000 26000 20 15 5 56 41 15
Varmblod utlreg 61000 47000 14000 8 6 2 15 10 5
Varmblod Totalt 316000 252500 63500 55 43 12 136 102 34
Hester Totalt 1099700 852700 247000 131 93 38 383 270 113

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 475500 332500 143000 49 34 15 157 107 50
Kaldblod utlreg 9500 6500 3000 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 485000 339000 146000 51 35 16 160 109 51
Varmblod Helnorsk 238500 223000 15500 17 11 6 44 32 12
Varmblod Import 89500 89500 0 5 5 0 16 16 0
Varmblod utlreg 20000 20000 0 3 3 0 3 3 0
Varmblod Totalt 348000 332500 15500 25 19 6 63 51 12
Hester Totalt 833000 671500 161500 76 54 22 223 160 63

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 447000 165000 282000 24 17 7 68 47 21
Kaldblod Totalt 447000 165000 282000 24 17 7 68 47 21
Varmblod Helnorsk 17500 7000 10500 2 1 1 10 5 5
Varmblod Import 101600 80000 21600 6 4 2 24 16 8
Varmblod utlreg 47000 47000 0 1 1 0 4 4 0
Varmblod Totalt 166100 134000 32100 9 6 3 38 25 13
Hester Totalt 613100 299000 314100 33 23 10 106 72 34

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4
Kaldblod Totalt 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4
Hester Totalt 25500 21500 4000 8 7 1 19 15 4

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 168200 132000 36200 10 8 2 29 21 8
Kaldblod Import 6000 6000 0 1 1 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8
Hester Totalt 174200 138000 36200 11 9 2 31 23 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 22032019 Kl. 23:30:12

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 57000 57000 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 57000 57000 0 1 1 0 4 4 0
Hester Totalt 57000 57000 0 1 1 0 4 4 0