Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 15112019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 79132650 49778950 29353700 1626 942 684 14298 8426 5872
Kaldblod Import 220500 171500 49000 5 4 1 38 31 7
Kaldblod utlreg 2491500 1484500 1007000 124 76 48 314 154 160
Kaldblod Totalt 81844650 51434950 30409700 1755 1022 733 14650 8611 6039
Varmblod Helnorsk 79117950 47467100 31650850 1435 820 615 11850 6850 5000
Varmblod Import 21126550 15019250 6107300 458 305 153 3690 2446 1244
Varmblod utlreg 13334000 9934500 3399500 496 333 163 1107 730 377
Varmblod Totalt 113578500 72420850 41157650 2389 1458 931 16647 10026 6621
Hester Totalt 195423150 123855800 71567350 4144 2480 1664 31297 18637 12660
Antall løp i året
kaldblod: 1458 herav auto: 517
varmblod: 1733 herav auto: 1343

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7536000 4272500 3263500 160 74 86 725 392 333
Kaldblod Import 2000 2000 0 2 2 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 1012000 311000 701000 17 10 7 27 13 14
Kaldblod Totalt 8550000 4585500 3964500 179 86 93 755 408 347
Varmblod Helnorsk 14122000 7564500 6557500 228 117 111 1203 616 587
Varmblod Import 414000 186000 228000 22 11 11 73 34 39
Varmblod utlreg 268000 38000 230000 16 9 7 33 10 23
Varmblod Totalt 14804000 7788500 7015500 266 137 129 1309 660 649
Hester Totalt 23354000 12374000 10980000 445 223 222 2064 1068 996

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14086250 7581250 6505000 240 123 117 1954 1003 951
Kaldblod utlreg 626500 591000 35500 19 9 10 46 20 26
Kaldblod Totalt 14712750 8172250 6540500 259 132 127 2000 1023 977
Varmblod Helnorsk 21119950 11750450 9369500 239 131 108 1953 1041 912
Varmblod Import 2884500 2082500 802000 41 26 15 285 181 104
Varmblod utlreg 1660000 1271000 389000 78 46 32 156 94 62
Varmblod Totalt 25664450 15103950 10560500 358 203 155 2394 1316 1078
Hester Totalt 40377200 23276200 17101000 617 335 282 4394 2339 2055

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11616950 7236600 4380350 232 134 98 2210 1237 973
Kaldblod Import 109500 109500 0 1 1 0 19 19 0
Kaldblod utlreg 183000 123500 59500 16 8 8 48 24 24
Kaldblod Totalt 11909450 7469600 4439850 249 143 106 2277 1280 997
Varmblod Helnorsk 15571050 8605200 6965850 310 166 144 2839 1483 1356
Varmblod Import 4378000 2904500 1473500 78 50 28 652 396 256
Varmblod utlreg 4961500 4513500 448000 107 73 34 218 141 77
Varmblod Totalt 24910550 16023200 8887350 495 289 206 3709 2020 1689
Hester Totalt 36820000 23492800 13327200 744 432 312 5986 3300 2686

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 14058950 9429200 4629750 234 140 94 2383 1389 994
Kaldblod utlreg 130000 58000 72000 17 9 8 56 20 36
Kaldblod Totalt 14188950 9487200 4701750 251 149 102 2439 1409 1030
Varmblod Helnorsk 12546200 7430100 5116100 226 120 106 2182 1226 956
Varmblod Import 4248000 2388250 1859750 78 49 29 742 445 297
Varmblod utlreg 2603500 1863500 740000 82 47 35 196 124 72
Varmblod Totalt 19397700 11681850 7715850 386 216 170 3120 1795 1325
Hester Totalt 33586650 21169050 12417600 637 365 272 5559 3204 2355

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9380850 5802700 3578150 218 125 93 2068 1118 950
Kaldblod utlreg 128000 63000 65000 16 9 7 52 21 31
Kaldblod Totalt 9508850 5865700 3643150 234 134 100 2120 1139 981
Varmblod Helnorsk 6734200 4825250 1908950 165 103 62 1571 974 597
Varmblod Import 4023750 3188000 835750 93 62 31 738 497 241
Varmblod utlreg 999500 750500 249000 75 46 29 194 114 80
Varmblod Totalt 11757450 8763750 2993700 333 211 122 2503 1585 918
Hester Totalt 21266300 14629450 6636850 567 345 222 4623 2724 1899

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7304000 4285800 3018200 168 100 68 1647 997 650
Kaldblod utlreg 129000 96000 33000 11 8 3 29 16 13
Kaldblod Totalt 7433000 4381800 3051200 179 108 71 1676 1013 663
Varmblod Helnorsk 4405600 3236900 1168700 125 81 44 1038 698 340
Varmblod Import 2721700 2237000 484700 57 38 19 613 428 185
Varmblod utlreg 1513000 461000 1052000 57 41 16 110 79 31
Varmblod Totalt 8640300 5934900 2705400 239 160 79 1761 1205 556
Hester Totalt 16073300 10316700 5756600 418 268 150 3437 2218 1219

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7251950 5519100 1732850 139 83 56 1389 881 508
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 27 16 11
Kaldblod Totalt 7339450 5568600 1770850 146 88 58 1416 897 519
Varmblod Helnorsk 3005800 2591800 414000 73 48 25 593 426 167
Varmblod Import 1397500 1089500 308000 34 24 10 257 195 62
Varmblod utlreg 641500 552000 89500 40 36 4 95 84 11
Varmblod Totalt 5044800 4233300 811500 147 108 39 945 705 240
Hester Totalt 12384250 9801900 2582350 293 196 97 2361 1602 759

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3655600 2947400 708200 96 65 31 918 665 253
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 7 0 7
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 10 8 2 14 10 4
Kaldblod Totalt 3795600 3038400 757200 107 73 34 939 675 264
Varmblod Helnorsk 703150 629650 73500 34 27 7 252 212 40
Varmblod Import 508000 442000 66000 30 23 7 185 141 44
Varmblod utlreg 478500 276500 202000 25 19 6 65 44 21
Varmblod Totalt 1689650 1348150 341500 89 69 20 502 397 105
Hester Totalt 5485250 4386550 1098700 196 142 54 1441 1072 369

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1644200 1238200 406000 66 43 23 580 424 156
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1728700 1319700 409000 72 48 24 588 431 157
Varmblod Helnorsk 803500 737250 66250 31 24 7 186 146 40
Varmblod Import 252000 252000 0 13 12 1 64 62 2
Varmblod utlreg 72500 72500 0 10 10 0 19 19 0
Varmblod Totalt 1128000 1061750 66250 54 46 8 269 227 42
Hester Totalt 2856700 2381450 475250 126 94 32 857 658 199

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1900000 847000 1053000 37 26 11 234 165 69
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1910000 857000 1053000 39 28 11 236 167 69
Varmblod Helnorsk 106500 96000 10500 4 3 1 33 28 5
Varmblod Import 299100 249500 49600 12 10 2 81 67 14
Varmblod utlreg 136000 136000 0 6 6 0 21 21 0
Varmblod Totalt 541600 481500 60100 22 19 3 135 116 19
Hester Totalt 2451600 1338500 1113100 61 47 14 371 283 88

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8
Kaldblod Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8
Hester Totalt 92200 88200 4000 15 12 3 64 56 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 504200 429500 74700 16 12 4 106 79 27
Kaldblod Import 60000 60000 0 1 1 0 9 9 0
Kaldblod utlreg 3000 3000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 119 92 27
Hester Totalt 567200 492500 74700 19 15 4 119 92 27

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 15112019 Kl. 23:30:03

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 101500 101500 0 5 5 0 20 20 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 108500 108500 0 6 6 0 21 21 0
Hester Totalt 108500 108500 0 6 6 0 21 21 0