Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 17012021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2975500 2156500 819000 454 264 190 568 338 230
Kaldblod Import 20000 5000 15000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 2995500 2161500 834000 456 265 191 570 339 231
Varmblod Helnorsk 2484250 1637000 847250 362 223 139 446 270 176
Varmblod Import 891250 640000 251250 102 65 37 131 87 44
Varmblod utlreg 82500 80500 2000 11 7 4 12 8 4
Varmblod Totalt 3458000 2357500 1100500 475 295 180 589 365 224
Hester Totalt 6453500 4519000 1934500 931 560 371 1159 704 455
Antall løp i året
kaldblod: 62 herav auto: 23
varmblod: 73 herav auto: 57

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 17000 5000 12000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 17000 5000 12000 3 1 2 3 1 2
Varmblod Helnorsk 21000 21000 0 4 4 0 4 4 0
Varmblod Totalt 21000 21000 0 4 4 0 4 4 0
Hester Totalt 38000 26000 12000 7 5 2 7 5 2

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 246500 158000 88500 58 31 27 68 38 30
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 261500 158000 103500 59 31 28 69 38 31
Varmblod Helnorsk 380500 205000 175500 42 24 18 54 30 24
Varmblod Import 56000 41000 15000 8 4 4 9 5 4
Varmblod utlreg 67000 67000 0 4 4 0 5 5 0
Varmblod Totalt 503500 313000 190500 54 32 22 68 40 28
Hester Totalt 765000 471000 294000 113 63 50 137 78 59

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 652500 379500 273000 89 42 47 104 45 59
Kaldblod Import 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 657500 384500 273000 90 43 47 105 46 59
Varmblod Helnorsk 721000 373000 348000 94 47 47 111 55 56
Varmblod Import 230250 134500 95750 21 7 14 28 10 18
Varmblod utlreg 2000 0 2000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 953250 507500 445750 117 54 63 141 65 76
Hester Totalt 1610750 892000 718750 207 97 110 246 111 135

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 490000 363500 126500 67 38 29 93 49 44
Kaldblod Totalt 490000 363500 126500 67 38 29 93 49 44
Varmblod Helnorsk 521500 363500 158000 66 37 29 83 44 39
Varmblod Import 126500 109500 17000 12 9 3 15 12 3
Varmblod Totalt 648000 473000 175000 78 46 32 98 56 42
Hester Totalt 1138000 836500 301500 145 84 61 191 105 86

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 351500 283000 68500 64 35 29 81 48 33
Kaldblod Totalt 351500 283000 68500 64 35 29 81 48 33
Varmblod Helnorsk 358500 241000 117500 73 47 26 92 60 32
Varmblod Import 138000 101000 37000 18 11 7 24 15 9
Varmblod utlreg 5000 5000 0 2 1 1 2 1 1
Varmblod Totalt 501500 347000 154500 93 59 34 118 76 42
Hester Totalt 853000 630000 223000 157 94 63 199 124 75

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 551500 459000 92500 61 41 20 82 59 23
Kaldblod Totalt 551500 459000 92500 61 41 20 82 59 23
Varmblod Helnorsk 197250 166500 30750 44 34 10 54 41 13
Varmblod Import 202500 121500 81000 21 13 8 25 17 8
Varmblod Totalt 399750 288000 111750 65 47 18 79 58 21
Hester Totalt 951250 747000 204250 126 88 38 161 117 44

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 298000 225000 73000 48 28 20 56 34 22
Kaldblod Totalt 298000 225000 73000 48 28 20 56 34 22
Varmblod Helnorsk 176500 166000 10500 20 15 5 24 19 5
Varmblod Import 107000 101500 5500 13 12 1 19 17 2
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Varmblod Totalt 283500 267500 16000 34 27 7 44 36 8
Hester Totalt 581500 492500 89000 82 55 27 100 70 30

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 162000 148000 14000 25 21 4 33 29 4
Kaldblod Totalt 162000 148000 14000 25 21 4 33 29 4
Varmblod Helnorsk 82000 77000 5000 11 10 1 14 12 2
Varmblod Import 13500 13500 0 4 4 0 6 6 0
Varmblod Totalt 95500 90500 5000 15 14 1 20 18 2
Hester Totalt 257500 238500 19000 40 35 5 53 47 6

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 68500 62500 6000 17 10 7 20 12 8
Kaldblod Totalt 68500 62500 6000 17 10 7 20 12 8
Varmblod Helnorsk 15500 15500 0 4 3 1 6 3 3
Varmblod Import 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod utlreg 8500 8500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 34000 34000 0 8 7 1 10 7 3
Hester Totalt 102500 96500 6000 25 17 8 30 19 11

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 41000 41000 0 17 14 3 21 18 3
Kaldblod Totalt 41000 41000 0 17 14 3 21 18 3
Varmblod Helnorsk 5000 5000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Import 7500 7500 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 12500 12500 0 3 3 0 3 3 0
Hester Totalt 53500 53500 0 20 17 3 24 21 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 22000 17000 5000 3 2 1 5 4 1
Kaldblod Totalt 22000 17000 5000 3 2 1 5 4 1
Varmblod Helnorsk 5500 3500 2000 3 1 2 3 1 2
Varmblod Totalt 5500 3500 2000 3 1 2 3 1 2
Hester Totalt 27500 20500 7000 6 3 3 8 5 3

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 17012021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 75000 15000 60000 2 1 1 2 1 1
Kaldblod Totalt 75000 15000 60000 2 1 1 2 1 1
Varmblod Import 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Hester Totalt 75000 15000 60000 3 2 1 3 2 1