Årsoversikt løp i Norge 2019 ALLE HESTER Pr. Dato: 18092019 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 65026650 41035450 23991200 1555 902 653 11682 6868 4814
Kaldblod Import 203000 154000 49000 3 2 1 29 23 6
Kaldblod utlreg 1800000 1061500 738500 105 64 41 239 112 127
Kaldblod Totalt 67029650 42250950 24778700 1663 968 695 11950 7003 4947
Varmblod Helnorsk 68193950 40703600 27490350 1364 777 587 9665 5545 4120
Varmblod Import 18190050 12878250 5311800 431 280 151 3044 1996 1048
Varmblod utlreg 12280500 9360000 2920500 447 302 145 921 625 296
Varmblod Totalt 98664500 62941850 35722650 2242 1359 883 13630 8166 5464
Hester Totalt 165694150 105192800 60501350 3905 2327 1578 25580 15169 10411
Antall løp i året
kaldblod: 1188 herav auto: 426
varmblod: 1432 herav auto: 1122

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4908000 2732500 2175500 123 57 66 479 254 225
Kaldblod utlreg 553000 41000 512000 13 7 6 20 10 10
Kaldblod Totalt 5461000 2773500 2687500 136 64 72 499 264 235
Varmblod Helnorsk 10918000 5879000 5039000 190 96 94 854 433 421
Varmblod Import 269000 127000 142000 16 8 8 43 24 19
Varmblod utlreg 112000 38000 74000 10 7 3 18 8 10
Varmblod Totalt 11299000 6044000 5255000 216 111 105 915 465 450
Hester Totalt 16760000 8817500 7942500 352 175 177 1414 729 685

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11470750 6236750 5234000 233 119 114 1534 790 744
Kaldblod utlreg 592500 557000 35500 16 7 9 37 12 25
Kaldblod Totalt 12063250 6793750 5269500 249 126 123 1571 802 769
Varmblod Helnorsk 19241950 10797450 8444500 231 129 102 1588 867 721
Varmblod Import 2289000 1606000 683000 35 21 14 205 125 80
Varmblod utlreg 1608500 1267500 341000 71 44 27 147 95 52
Varmblod Totalt 23139450 13670950 9468500 337 194 143 1940 1087 853
Hester Totalt 35202700 20464700 14738000 586 320 266 3511 1889 1622

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 9172950 5655600 3517350 221 125 96 1795 995 800
Kaldblod Import 98000 98000 0 1 1 0 16 16 0
Kaldblod utlreg 139000 102500 36500 12 5 7 37 18 19
Kaldblod Totalt 9409950 5856100 3553850 234 131 103 1848 1029 819
Varmblod Helnorsk 13531550 7204700 6326850 303 160 143 2351 1192 1159
Varmblod Import 3783500 2523500 1260000 70 42 28 517 312 205
Varmblod utlreg 4692500 4381500 311000 97 65 32 178 117 61
Varmblod Totalt 22007550 14109700 7897850 470 267 203 3046 1621 1425
Hester Totalt 31417500 19965800 11451700 704 398 306 4894 2650 2244

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 11914950 7950200 3964750 231 139 92 1979 1159 820
Kaldblod utlreg 100500 53000 47500 16 8 8 43 14 29
Kaldblod Totalt 12015450 8003200 4012250 247 147 100 2022 1173 849
Varmblod Helnorsk 10904200 6332100 4572100 221 116 105 1816 1011 805
Varmblod Import 3763500 2110250 1653250 80 51 29 623 378 245
Varmblod utlreg 2292500 1585500 707000 73 42 31 153 92 61
Varmblod Totalt 16960200 10027850 6932350 374 209 165 2592 1481 1111
Hester Totalt 28975650 18031050 10944600 621 356 265 4614 2654 1960

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7877350 4896700 2980650 215 124 91 1709 921 788
Kaldblod utlreg 103000 42000 61000 13 8 5 42 14 28
Kaldblod Totalt 7980350 4938700 3041650 228 132 96 1751 935 816
Varmblod Helnorsk 5797200 4158750 1638450 160 101 59 1321 810 511
Varmblod Import 3501250 2768000 733250 92 59 33 631 403 228
Varmblod utlreg 797500 625500 172000 69 43 26 152 97 55
Varmblod Totalt 10095950 7552250 2543700 321 203 118 2104 1310 794
Hester Totalt 18076300 12490950 5585350 549 335 214 3855 2245 1610

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6390500 3733300 2657200 166 97 69 1379 821 558
Kaldblod utlreg 32000 27000 5000 9 8 1 12 11 1
Kaldblod Totalt 6422500 3760300 2662200 175 105 70 1391 832 559
Varmblod Helnorsk 3788600 2819900 968700 121 77 44 847 561 286
Varmblod Import 2405700 1957000 448700 54 35 19 524 363 161
Varmblod utlreg 1569500 517500 1052000 55 39 16 106 76 30
Varmblod Totalt 7763800 5294400 2469400 230 151 79 1477 1000 477
Hester Totalt 14186300 9054700 5131600 405 256 149 2868 1832 1036

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6331950 4835100 1496850 139 83 56 1173 745 428
Kaldblod utlreg 87500 49500 38000 7 5 2 23 13 10
Kaldblod Totalt 6419450 4884600 1534850 146 88 58 1196 758 438
Varmblod Helnorsk 2561300 2207800 353500 72 47 25 488 345 143
Varmblod Import 1327500 1044500 283000 34 24 10 227 172 55
Varmblod utlreg 595000 509000 86000 34 30 4 81 71 10
Varmblod Totalt 4483800 3761300 722500 140 101 39 796 588 208
Hester Totalt 10903250 8645900 2257350 286 189 97 1992 1346 646

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3123100 2491900 631200 94 63 31 773 547 226
Kaldblod Import 49000 0 49000 1 0 1 6 0 6
Kaldblod utlreg 91000 91000 0 9 7 2 13 9 4
Kaldblod Totalt 3263100 2582900 680200 104 70 34 792 556 236
Varmblod Helnorsk 633650 563150 70500 33 26 7 213 180 33
Varmblod Import 401500 342500 59000 28 21 7 150 111 39
Varmblod utlreg 422000 244500 177500 23 17 6 52 35 17
Varmblod Totalt 1457150 1150150 307000 84 64 20 415 326 89
Hester Totalt 4720250 3733050 987200 188 134 54 1207 882 325

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1484700 1100700 384000 62 41 21 490 355 135
Kaldblod utlreg 84500 81500 3000 6 5 1 8 7 1
Kaldblod Totalt 1569200 1182200 387000 68 46 22 498 362 136
Varmblod Helnorsk 722000 655750 66250 30 23 7 161 125 36
Varmblod Import 192000 192000 0 10 9 1 52 50 2
Varmblod utlreg 63000 63000 0 9 9 0 15 15 0
Varmblod Totalt 977000 910750 66250 49 41 8 228 190 38
Hester Totalt 2546200 2092950 453250 117 87 30 726 552 174

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1691000 820000 871000 37 26 11 201 142 59
Kaldblod utlreg 10000 10000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1701000 830000 871000 39 28 11 203 144 59
Varmblod Helnorsk 95500 85000 10500 3 2 1 26 21 5
Varmblod Import 257100 207500 49600 12 10 2 72 58 14
Varmblod utlreg 128000 128000 0 6 6 0 19 19 0
Varmblod Totalt 480600 420500 60100 21 18 3 117 98 19
Hester Totalt 2181600 1250500 931100 60 46 14 320 242 78

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8
Kaldblod Totalt 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8
Hester Totalt 81700 77700 4000 14 11 3 58 50 8

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 489700 415000 74700 15 12 3 97 74 23
Kaldblod Import 56000 56000 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 545700 471000 74700 17 14 3 105 82 23
Hester Totalt 545700 471000 74700 17 14 3 105 82 23

Årsoversikt løp i Norge 2019 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18092019 Kl. 23:30:02

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 90000 90000 0 5 5 0 15 15 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0
Hester Totalt 97000 97000 0 6 6 0 16 16 0