Årsoversikt løp i Norge 2021 ALLE HESTER Pr. Dato: 19042021 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19522500 13529750 5992750 1011 593 418 3896 2346 1550
Kaldblod Import 102000 16500 85500 5 2 3 18 8 10
Kaldblod utlreg 124000 124000 0 3 3 0 14 14 0
Kaldblod Totalt 19748500 13670250 6078250 1019 598 421 3928 2368 1560
Varmblod Helnorsk 17181500 11262750 5918750 859 500 359 2991 1773 1218
Varmblod Import 5337000 3734750 1602250 237 158 79 920 601 319
Varmblod utlreg 755000 582500 172500 37 25 12 95 65 30
Varmblod Totalt 23273500 15580000 7693500 1133 683 450 4006 2439 1567
Hester Totalt 43022000 29250250 13771750 2152 1281 871 7934 4807 3127
Antall løp i året
kaldblod: 412 herav auto: 146
varmblod: 460 herav auto: 352

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 369500 228500 141000 30 16 14 53 30 23
Kaldblod Totalt 369500 228500 141000 30 16 14 53 30 23
Varmblod Helnorsk 436000 210000 226000 25 11 14 53 26 27
Varmblod Import 55000 55000 0 4 3 1 6 5 1
Varmblod utlreg 37000 0 37000 1 0 1 4 0 4
Varmblod Totalt 528000 265000 263000 30 14 16 63 31 32
Hester Totalt 897500 493500 404000 60 30 30 116 61 55

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2003500 1524500 479000 124 75 49 420 274 146
Kaldblod Import 70500 0 70500 2 0 2 8 0 8
Kaldblod utlreg 7500 7500 0 1 1 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 2081500 1532000 549500 127 76 51 432 278 154
Varmblod Helnorsk 2938500 1739500 1199000 175 96 79 485 278 207
Varmblod Import 395000 268000 127000 15 7 8 48 26 22
Varmblod utlreg 386000 321500 64500 9 7 2 28 24 4
Varmblod Totalt 3719500 2329000 1390500 199 110 89 561 328 233
Hester Totalt 5801000 3861000 1940000 326 186 140 993 606 387

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3553000 2039000 1514000 189 93 96 679 342 337
Kaldblod utlreg 116500 116500 0 2 2 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 3669500 2155500 1514000 191 95 96 689 352 337
Varmblod Helnorsk 4914750 2934750 1980000 193 101 92 719 368 351
Varmblod Import 1336000 791250 544750 46 25 21 196 91 105
Varmblod utlreg 100000 45000 55000 7 4 3 15 5 10
Varmblod Totalt 6350750 3771000 2579750 246 130 116 930 464 466
Hester Totalt 10020250 5926500 4093750 437 225 212 1619 816 803

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3339000 2353500 985500 159 84 75 645 337 308
Kaldblod Totalt 3339000 2353500 985500 159 84 75 645 337 308
Varmblod Helnorsk 2872500 1699000 1173500 134 71 63 510 251 259
Varmblod Import 724000 602500 121500 35 26 9 129 96 33
Varmblod utlreg 143000 137000 6000 8 6 2 20 15 5
Varmblod Totalt 3739500 2438500 1301000 177 103 74 659 362 297
Hester Totalt 7078500 4792000 2286500 336 187 149 1304 699 605

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2653500 1860500 793000 134 76 58 563 306 257
Kaldblod Import 13500 13500 0 1 1 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2667000 1874000 793000 135 77 58 568 311 257
Varmblod Helnorsk 2571500 1682000 889500 141 86 55 563 348 215
Varmblod Import 996500 615000 381500 46 29 17 178 105 73
Varmblod utlreg 37000 27000 10000 5 3 2 10 7 3
Varmblod Totalt 3605000 2324000 1281000 192 118 74 751 460 291
Hester Totalt 6272000 4198000 2074000 327 195 132 1319 771 548

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2740000 2043250 696750 112 73 39 486 347 139
Kaldblod Totalt 2740000 2043250 696750 112 73 39 486 347 139
Varmblod Helnorsk 1375750 1026000 349750 88 56 32 312 223 89
Varmblod Import 985500 739500 246000 41 27 14 172 120 52
Varmblod utlreg 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Varmblod Totalt 2361250 1765500 595750 130 83 47 486 343 143
Hester Totalt 5101250 3808750 1292500 242 156 86 972 690 282

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1960250 1233250 727000 98 56 42 417 235 182
Kaldblod Import 3000 3000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 1963250 1236250 727000 99 57 42 420 238 182
Varmblod Helnorsk 748000 664500 83500 46 32 14 156 112 44
Varmblod Import 644000 462500 181500 29 23 6 117 93 24
Varmblod utlreg 0 0 0 2 1 1 3 1 2
Varmblod Totalt 1392000 1127000 265000 77 56 21 276 206 70
Hester Totalt 3355250 2363250 992000 176 113 63 696 444 252

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1025250 727250 298000 60 43 17 248 181 67
Kaldblod Totalt 1025250 727250 298000 60 43 17 248 181 67
Varmblod Helnorsk 677500 672500 5000 26 20 6 96 81 15
Varmblod Import 60500 60500 0 12 9 3 41 32 9
Varmblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 738000 733000 5000 39 30 9 138 114 24
Hester Totalt 1763250 1460250 303000 99 73 26 386 295 91

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 995000 859000 136000 47 30 17 172 120 52
Kaldblod Totalt 995000 859000 136000 47 30 17 172 120 52
Varmblod Helnorsk 595000 588500 6500 23 21 2 71 64 7
Varmblod Import 46500 46500 0 3 3 0 13 13 0
Varmblod utlreg 52000 52000 0 3 3 0 12 12 0
Varmblod Totalt 693500 687000 6500 29 27 2 96 89 7
Hester Totalt 1688500 1546000 142500 76 57 19 268 209 59

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 456000 377500 78500 39 31 8 145 121 24
Kaldblod Import 15000 0 15000 1 0 1 2 0 2
Kaldblod Totalt 471000 377500 93500 40 31 9 147 121 26
Varmblod Helnorsk 16500 16500 0 4 4 0 9 9 0
Varmblod Import 33500 33500 0 3 3 0 11 11 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 7 7 0 20 20 0
Hester Totalt 521000 427500 93500 47 38 9 167 141 26

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 91000 71000 20000 11 10 1 39 32 7
Kaldblod Totalt 91000 71000 20000 11 10 1 39 32 7
Varmblod Helnorsk 35500 29500 6000 4 2 2 17 13 4
Varmblod Import 10500 10500 0 2 2 0 4 4 0
Varmblod Totalt 46000 40000 6000 6 4 2 21 17 4
Hester Totalt 137000 111000 26000 17 14 3 60 49 11

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 330500 206500 124000 6 4 2 25 17 8
Kaldblod Totalt 330500 206500 124000 6 4 2 25 17 8
Varmblod Import 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Varmblod Totalt 50000 50000 0 1 1 0 5 5 0
Hester Totalt 380500 256500 124000 7 5 2 30 22 8

Årsoversikt løp i Norge 2021 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 19042021 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0
Hester Totalt 6000 6000 0 2 2 0 4 4 0