Trond Skofsrud

Trond Skofsrud

Lisens nr.: 106
Antall seire: 444
Antall starter: 6 832
Totalt inntjent: kr 9 534 841
Tlf.nr.: 90945542(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre