Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 564
Antall starter: 8 343
Totalt inntjent: kr 32 593 358
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre