Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 746
Antall starter: 9 800
Totalt inntjent: kr 43 537 657
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre