Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 772
Antall starter: 10 011
Totalt inntjent: kr 46 394 230
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre