Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 622
Antall starter: 8 818
Totalt inntjent: kr 35 933 461
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre