Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 545
Antall starter: 8 199
Totalt inntjent: kr 31 885 925
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre