Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 709
Antall starter: 9 532
Totalt inntjent: kr 41 282 200
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre