Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 659
Antall starter: 9 166
Totalt inntjent: kr 37 894 435
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre