Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 732
Antall starter: 9 684
Totalt inntjent: kr 42 499 045
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre