Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 640
Antall starter: 8 963
Totalt inntjent: kr 36 922 676
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre