Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 611
Antall starter: 8 690
Totalt inntjent: kr 35 097 517
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre