Ole Johan Østre

Ole Johan Østre

Lisens nr.: 8345
Antall seire: 586
Antall starter: 8 512
Totalt inntjent: kr 33 704 910
Tlf.nr.: 47807737(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre