Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard

Lisens nr.: 32783
Antall seire: 181
Antall starter: 2 590
Totalt inntjent: kr 7 296 938
Tlf.nr.: 98065932(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Sponsor