Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll

Lisens nr.: 1448
Antall seire: 2 993
Antall starter: 31 962
Totalt inntjent: kr 157 642 020
Tlf.nr.: 48002514(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallaustevoll.com/