Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll

Lisens nr.: 1448
Antall seire: 2 913
Antall starter: 30 969
Totalt inntjent: kr 152 420 576
Tlf.nr.: 48002514(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallaustevoll.com/