Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll

Lisens nr.: 1448
Antall seire: 2 827
Antall starter: 29 762
Totalt inntjent: kr 145 823 540
Tlf.nr.: 48002514(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallaustevoll.com/