Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll

Lisens nr.: 1448
Antall seire: 2 842
Antall starter: 29 932
Totalt inntjent: kr 146 878 956
Tlf.nr.: 48002514(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Hjemmeside http://www.stallaustevoll.com/